αφιέρωμα

Ο Μόντης στην Κύπρο
«Φωτό - ποιήματα»
Ενας διάλογος μεταξύ γλώσσας και όρασης
Zαχαρίας Κατσακός
ελληνικά |
Ο τίτλος της ενότητας «Φωτό - ποιήματα» αφορά ουσιαστικά σε έναν πειραματισμό. Αποτελεί ταυτοχρόνως και μιαν ιχνηλασία της συγκίνησης. Στον τομέα αυτό του (.poema..) επιχειρείται μια άλλου τύπου εμπειρία της πρόσληψης και της ανάγνωσης. Είναι μια προσπάθεια ανακάλυψης κι αποκάλυψης συναφειών, αποκλίσεων και συγκλίσεων, υπόγειων διαδρομών και «βλεμμάτων», ανάμεσα σε δύο μορφές τέχνης, την ποίηση και τη φωτογραφία.

Φιλοδοξία αποτελεί η διερεύνηση και η δυνατότητα εξέλιξης ενός διαλόγου˙ ένα ποιητικό και φωτογραφικό ταξίδι, με εστία αναφοράς την ποίηση (γλώσσα - εσωτερικότητα) και τη φωτογραφία (όραση - εσωτερικότητα). Ο αρχικός προβληματισμός, κατά πόσον δηλαδή η φωτογραφία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο για την επίτευξη αυτού του διαλόγου, διαμόρφωσε και τον στόχο.

Είναι αυτονόητο επίσης ότι αμφότερες είναι τέχνες διακριτές, με αυτονομία και μοναδικότητα. Παρ' όλα αυτά παράγουν διαφορετική συγκινησιακή ποιότητα, καλλιτεχνικό κι αισθητικό αποτέλεσμα, όταν αυτές συνυπάρχουν. Τα ποιήματα που συνοδεύουν το οπτικό υλικό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση θεματική αποκωδικοποίηση, ανάλυση και ερμηνεία των φωτογραφιών. Απεναντίας, οι φωτογραφίες αποτελούν -κατά το δυνατόν- το ερέθισμα για την παραγωγή ποιητικού λόγου.

 

interior.mei@gmail.com

Το (.poema..) προτείνει σε ενασχολούμενους με τη φωτογραφική τέχνη να αποστέλλουν συνεργασίες τους (στην παρακείμενη ηλεκτρονική διεύθυνση), έχοντας την προοπτική να δημοσιεύονται στην ενότητα «Φωτό - ποιήματα» ύστερα από απόφαση της συντακτικής ομάδας.

      αρχική σελίδα | ταυτότητα | επικοινωνία | συνδέσεις | προηγούμενα τεύχη | english
Copyright © 2006 e-poema.eu - Όροι Χρήσης
Developed by WeC.O.M.