Απλώς περί ποιήσεως
Βασίλης Ρούβαλης
Η ποιητική πράξη αποτελεί έναυσμα και δράση, ανάνηψη και πραγμάτωση, ως καλλιτεχνική δραστηριότητα, εντός του κοινωνικού πεδίου. Η σύγχρονη πραγματικότητα, το ιστορικό γίγνεσθαι του οποίου την εμφανή εξέλιξη παρακολουθεί ο συγγραφέας στο σήμερα της κρίσης, είναι μια αδιάσειστη στιγμή επενέργειας στη δημιουργική σφαίρα: η ηθική αντίληψη απέναντι στην απτή πολιτική όσο και οι ψυχολογικές κοινωνικές συνιστώσες στο παρόν διακύβευμα του καπιταλισμού επηρεάζουν την παρεμβατική παρουσία της λογοτεχνίας στην «κυρίαρχη κατάσταση». Ωστόσο, τίποτε άλλο δεν συγχέει την αξία της συγγραφικής λειτουργίας μέσα στην κοινωνία παρά η ίδια η κοινωνία με την κατεστημένη δομή της κουλτούρας και του συστήματος επωφελών ελεγχτικών πρακτικών επάνω στο άτομο και το σύνολο. Η λογοτεχνία έχει τη δυνατότητα να επιδράσει σε θεμελιώδη ζητήματα όπως οι ανθρωπιστικές αξίες, η ελευθερία της επιλογής, η συνοχή και η αλληλεγγύη των κοινωνικών ομάδων, η διαχείριση της προσαρμογής στη νέα πορεία του επίκεντρου δυτικού κόσμου. Ετούτο ευαγγελίζονται οι φορείς της, οι συγγραφείς, ή τουλάχιστον προσδοκούν να το προσφέρουν αναθεωρώντας, τροποποιώντας την «εργαλειοθήκη» τους, εμπλουτίζοντας τη διανοητική εργασία τους στο οικοδόμημα του παραγόμενου πολιτισμού. Ολη αυτή η απόφανση είναι μια πρώτη φιλόδοξη πρόταση αντιμετώπισης της ραγδαίας κι αποπνικτικής πραγματικότητας των κεφαλαιούχων διευθυντηρίων, της απρόσωπης όσο και εμπράγματης εξουσίας των ολίγων επί των λαών. Το λογοτεχνικό κείμενο περιέχει «στοιχεία εξουσίας» ικανά ώστε να αντιταχθεί στο κατεστημένο και σταδιακά ν' αποκαλύπτεται δυναμικά ως αντιδιαστολή στην ορατή κατάσταση των παγκόσμιων πραγμάτων˙ μπορεί δηλαδή να αποδειχθεί είδος αντιπολίτευσης, να ασκήσει κριτική, να καταγγείλει, να διαγνώσει, ν' αναπτύξει ευπρόσιτες απόψεις και προτάσεις, να επαγρυπνήσει. Η ποιητική πράξη, επομένως, λειτουργεί ανακουφιστικά για να προτείνει τη διαφορετική θέαση... Και ύστερα, οι ποιητές αυτής της αντιτιθέμενης δύναμης στο κατεστημένο: πώς αλλιώς μπορούν να στοιχειοθετήσουν μιαν απάντηση, δεδομένου του παρασυρμού στη δίνη της μιντιακής υπερέκθεσης και της εμπορευματικής λογικής, σε πείσμα αυτού του παράδοξου μηχανισμού, δηλαδή μιαν απάντηση που θα διαφοροποιεί τη συνειδητοποιημένη ουσία του έργου τους από το στείρο προϊόν... Είναι ξεκάθαρα μια οντολογική ανάγκη, νόμος της καλλιτεχνικής σκέψης, επιδιωκόμενο περιεχόμενο για το πνεύμα και το καθαρό γίγνεσθαι, ή μήπως κάτι άλλο;

:::

Το ηλεκτρονικό περιοδικό (.poema..) κλείνει έναν κύκλο κυκλοφορίας τώρα, στα σχεδόν δέκα χρόνια παρουσίας του στα ελληνικά γράμματα. Η προοπτική της ύλης πρόκειται να αλλάξει από το προσεχές τεύχος, όπως και οι αναγνωστικές προτάσεις που αναστοιχειοθετούνται (και βεβαίως σε πνεύμα δημιουργικής ανανέωσης). Ούτως ή άλλως, μέσα από διακυμάνσεις, εύστοχες ή άστοχες επιλογές (ως ωφέλιμο δίπολο), μικρές κι ενδιαφέρουσες καινοτομίες ή επιδίωξη απεμπλοκής από κατεστημένες λογικές και άλλες νόρμες, το περιοδικό έχει μια σταθερή αντίληψη να προτείνει: ο λόγος υπεράνω της γραφής και του γράφοντος.


editor@e-poema.euCopyright © 2006 e-poema.eu
Developed by WeC.O.M.